img

בוגריםבוגרים יקרים,

אחד הסימנים המורים על התפתחותה וצמיחתה של הישיבה הוא התרחבות מעגל הבוגרים. בוגרי המחזורים השונים שסיימו את לימודיהם בישיבה פרושים ברחבי הארץ ופועלים במגוון רחב של תחומים - תורה,צבא, מדעים, כלכלה, חינוך, אקדמיה ועוד.

אחד מיעודיו המרכזיים של אתר האינטרנט של הישיבה הוא להוות מרכז ומוקד לבוגרי הישיבה באשר הם.

כמובן שביקור וירטואלי באתר איננו פוטר מביקור פיזי וממשי בישיבה ואנחנו ומצפים לראותכם בכל עת.

לחיזוק הקשר עם הישיבה ורבניה מומלץ להיעזר בדף הקשר של מס' הטלפון והמיילים של רבני הישיבה.