img

כולל דיינות
 

  • אודות התוכנית:

כולל הדיינות שדרות הוקם על ידי ראש הישיבה, הרב דוד פנדל שליט"א, כדי לגדל תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה.

בכולל חברים אברכים אשר למדו שנים רבות בישיבה, ואף למדו חלק מהנושאים ההלכתיים באו"ח ויו"ד. אברכים אלו אשר חשקה נפשם להמשיך ולגדול בתורה ולהמשיך ולבנות קומה נוספת באישיות התורנית שלהם התקבצו לכדי חבורה ללימוד סדרי נשים נזיקין וחלקי שו"ע חושן משפט ואבן העזר. לימוד זה שונה בהיקפו ובעומקו מהלימודים עד עתה, ומכשיר בסיעתא דשמיא את הלומדים להיות מנהיגים רוחניים בכל מקום ותחום אליו יפנו.

הכולל שם דגש על כך שהלימוד יהיה מהמסד ועד הטפחות. פירושו של דבר, שאנו מקדישים זמן רב, עד כמה שניתן, ללימוד הגמרות ולכן הכולל מתאים גם למי שעוד לא רכש ידע נרחב בנשים נזיקין אבל נפשו חשקה לעמול בתורה ולגדול בה. בתוכנית הלימודים יש מידי חודש מבחן על כשנים עשר דפים, וכך זוכים האברכים לשנן את הגמרות.

כיון שנושאים אלו ארוכים מארץ מידה ורחבים מני ים, יש צורך בלימוד מונחה. לשם כך הוכנה תוכנית סדורה המפרטת את הנלמד מידי שבוע, והאברכים יכולים לראות את מה שעתיד להלמד כשנתיים קדימה. כמו כן, מידי שבוע ניתנת רשימה של הנושאי כלים היסודיים של השבוע, על מנת שניתן יהיה להתמקד בהם. בנוסף, האברכים מקבלים סיכום שבועי של הנלמד מן הגמרות ועד האחרונים בכדי להקל על החזרה בשישי ושבת קודש. לבסוף, בכל כמה חודשים ישנה תקופת חזרות מסודרת עם מבחן על מנת לחזק את החזרה והשינון. אך מעבר לאמצעים אלו, ישנם שני שיעורים שבועיים הניתנים ע"י ראש הכולל, בהם מתלבנים הסוגיות היסודיות של השבוע. שיעור אחד הינו בעל אופי עיוני, והשיעור השני עוסק בישום הלכתי לאורם של פסקי דין בבתי הדין של ימינו.

כיון שהכולל מייעד את בוגריו להיות מנהיגים רוחניים, ישנה חשיבות גדולה לתרגל את הלומדים בכתיבה ובהעברת שיעורים. ואכן כל זוג אברכים מקבלים קבוצה של בחורים צעירים להם הם מעבירים מידי שבוע שיעור בסוגיא הנלמדת בישיבה. ובנוסף, ישנו סבב בין האברכים לכתיבה של תשובה הלכה למעשה בדיני ממונות מידי שבוע. חלק מתשובות אלו אף מתפרסמות בבמות תורניות חשובות.

כבר הפליגו חז"ל במעלה של לימוד בחבורה, ואכן זכינו והתגבשה חבורה מיוחדת במינה של תלמידי חכמים צעירים אשר עמלים יומם וליל בשקידה ובשמחה, מתוך אהבת תורה ויראת שמיים. בנוסף לקבוצת הלומדים יום שלם, ישנם גם קבוצה של לומדים שעובדים בבקרים ומגיעים לכולל בצהרים וזוכים ללמוד את הסוגיות הנבחרות מתוך הלימוד המלא של שאר החבורה.

מיקומו של הכולל הינו בתוך בית המדרש הגדול של ישיבת ההסדר-גבוהה שדרות. אנו רואים בכך גם שליחות חשובה שצעירי הלומדים יראו את עמל התורה של האברכים המבוגרים, וגם רווח גדול שכן אנו זוכים להנות מהעוצמה של בית מדרש שהינו תוסס וחי בכל שעות היום.

תפילתנו שחפץ ה' בידנו יצלח, ונזכה אכן להגדיל תורה ו

להאדירה.

לפרטים נוספים: הרב אביעד תפוחי  052-4548760 

 

  • חומרי לימוד: