img

אלול-תשריפתחנו את השנה עם הימים הנוראים שהתחילו בכנס תשובה מרכזי שהתקיים בישיבתנו.

לכנס הגיעו כ 400 איש בחורי הישיבה והקהילה יתקיימו שיחות מפי הרבנים, הרב אריק אוריאל, הרב חיים ברוך, הרב דב ליאור, הרב שלמה בנימין, הרב דרור טוויל והרב ערן טמיר.

כנס תשובה

כמו כן זכינו והתקיים מעמד סליחות מרכזי עם הרה"ג הרב יעקב עדס לנוער שדרות.

סליחות