img

סיורים חינוכיים בשדרותהישיבה החלה במתן סיורים מודרכים בעיר שדרות. 

הסיורים מספרים את סיפורה של שדרות כסמל של גבורה וחוזק קהילתי מימי הקמתה ועד השנים האחרונות

נשמח לארח קבוצות. לפרטים: רובי- 052-6071344.