img

סיור בעקבות גיבוריםמעשה גבורה הוא מעשה של בחירה ערכית.

מעשה שבו האדם מתגבר על צרכים, על יצרים או על אינטרסים מידיים ומבצע פעולה לטובת הזולת או הכלל.

בכל תקופה ולכל חברה ותרבות יש גיבורים שמוכנים לוותר ולשלם מחיר כדי להגשים את ערכיהן. גיבורים ומעשי גבורה משמשים מופת חינוכי ולכן חיוניים להמשכיותה של התרבות ולהנחלת מורשתה לדורות הבאים.

בסיור זה  נתייחס לממדים שונים של ערך הגבורה, נכיר ביטויים שונים של גבורה בתקופות שונות בהיסטוריה של עם ישראל ככלל ושל העיר שדרות בפרט, ונברר את משמעויותיו של ערך זה לחיינו במדינת ישראל היום כאנשי אמונה.

אנו מזמינים אתכם לסיור מלא תוכן, חוויתי ומעניין אשר מאפשר ומעודד מחשבה והתבוננות על ערך הגבורה כחלק מההיסטוריה של עם ישראל כעם ושל העיר שדרות והנגב המערבי בפרט.

בסיור נעבור בכמה נקודות ציון מרכזיות בעיר שדרות אשר מעלות על נס את ערך הגבורה.

  • נפתח בביקור ב"משכן אלה" ומפגש ושיח עם אביה של אלה אבוקסיס הי'ד.
  • מפגש והיכרות עם גיבוריה ההיסטוריים של העיר מתקופת המעברות.
  • תצפית ממצפור צפון הנגב, סקירה גיאוגרפית הצופה מדרום הר חברון במזרח ועזה במערב,
  • דיון וסיור בישיבת ההסדר בשדרות.
  • ארוחת צהריים (לפי בחירתכם) והפסקה.
  • מסלול הליכה בשדותיה של שדרות אל עבר העץ של גולני.
  • "סיפור הגבורה האחרון" סיפור גבורתו של מג"ד גדוד גפן דולב קידר הי"ד אשר נפל במבצע צוק איתן בהגנה על העיר שדרות.
  • סיכום.

אנו מזמינים אתכם להתלבט יחד בדילמות של גבורה, להתרשם ולהתרגש מסיפורי גבורה בעולמות שונים ובתקופות שונות בארץ ישראל ובעם ישראל ובעיר שדרות בפרט, מתוך סיור חוויתי ומסקרן בעיר שדרות, אנו סמוכים ובטוחים כי דרך פניה השונות של הגבורה יוכלו המבקרים להעמיק בהיבטים השונים של ערך הגבורה, ולחוות את גבורת ה'אחר' כחלון אל נפשו וחייו.

משך הסיור: 3-4 שעות