img

משפט לעםמכון “משפט לעם” מקיים ימי סיור אינטראקטיביים וייחודיים המקנים ידיעות מגוונות על בתי הדין. במהלך הסיור יוצג מקרה רלוונטי. התלמידים ישתתפו בדיון פעיל על השיקולים השונים והצצה אל דרך הפסיקה במקרה. סיורים אלו מהווים דרך למידה חוויתית בקבוצה, צורת לימוד המבטיחה הקניית ערכים וידע לאורך זמן. לאחר הסיור בבית הדין ניתן לשלב סדנת ODT