img

חדש בישיבה

חזרה לרשימת חדשות

שבת בוגרים

פרשת מטות ומסעי זכינו לארח בישיבה את בוגרי מחזור ז' ו ה', לשבת בסימן "חיים של תורה" בשבת זכו הבוגרים ומשפחותיהם לשיעורים מפי ראש הישיבה, ורבני השיעור, את השבת חתמו בסעודה שלישית עוצמתית , וקבעו בע'ה להפוך את השבת למנהג קבע פעם בשנה.