img

חדש בישיבה

חזרה לרשימת חדשות

הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה

הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בישיבת ההסדר ע"י הרב דרור אריה שליט"א, במעמד הרב הראשי הספרדי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א ורבני הישיבה שליט"א.