img

כולל דיינות
 

  • אודות התוכנית:

כולל הדיינות שדרות הוקם על ידי ראש הישיבה, הרב דוד פנדל שליט"א, כדי לגדל תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה.

בכולל חברים אברכים אשר למדו שנים רבות בישיבה, ואף למדו חלק מהנושאים ההלכתיים באו"ח ויו"ד. אברכים אלו אשר חשקה נפשם להמשיך ולגדול בתורה ולהמשיך ולבנות קומה נוספת באישיות התורנית שלהם התקבצו לכדי חבורה ללימוד סדרי נשים נזיקין וחלקי שו"ע חושן משפט ואבן העזר. לימוד זה שונה בהיקפו ובעומקו מהלימודים עד עתה, ומכשיר בסיעתא דשמיא את הלומדים להיות מנהיגים רוחניים בכל מקום ותחום אליו יפנו.

הכולל שם דגש על כך שהלימוד יהיה מהמסד ועד הטפחות. פירושו של דבר, שאנו מקדישים זמן רב, עד כמה שניתן, ללימוד הגמרות ולכן הכולל מתאים גם למי שעוד לא רכש ידע נרחב בנשים נזיקין אבל נפשו חשקה לעמול בתורה ולגדול בה. בתוכנית הלימודים יש מידי חודש מבחן על כשנים עשר דפים, וכך זוכים האברכים לשנן את הגמרות.

כיון שנושאים אלו ארוכים מארץ מידה ורחבים מני ים, יש צורך בלימוד מונחה. לשם כך הוכנה תוכנית סדורה המפרטת את הנלמד מידי שבוע, והאברכים יכולים לראות את מה שעתיד להלמד כשנתיים קדימה. כמו כן, מידי שבוע ניתנת רשימה של הנושאי כלים היסודיים של השבוע, על מנת שניתן יהיה להתמקד בהם. בנוסף, האברכים מקבלים סיכום שבועי של הנלמד מן הגמרות ועד האחרונים בכדי להקל על החזרה בשישי ושבת קודש. לבסוף, בכל כמה חודשים ישנה תקופת חזרות מסודרת עם מבחן על מנת לחזק את החזרה והשינון. אך מעבר לאמצעים אלו, ישנם שני שיעורים שבועיים הניתנים ע"י ראש הכולל, בהם מתלבנים הסוגיות היסודיות של השבוע. שיעור אחד הינו בעל אופי עיוני, והשיעור השני עוסק בישום הלכתי לאורם של פסקי דין בבתי הדין של ימינו.

כיון שהכולל מייעד את בוגריו להיות מנהיגים רוחניים, ישנה חשיבות גדולה לתרגל את הלומדים בכתיבה ובהעברת שיעורים. ואכן כל זוג אברכים מקבלים קבוצה של בחורים צעירים להם הם מעבירים מידי שבוע שיעור בסוגיא הנלמדת בישיבה. ובנוסף, ישנו סבב בין האברכים לכתיבה של תשובה הלכה למעשה בדיני ממונות מידי שבוע. חלק מתשובות אלו אף מתפרסמות בבמות תורניות חשובות.

כבר הפליגו חז"ל במעלה של לימוד בחבורה, ואכן זכינו והתגבשה חבורה מיוחדת במינה של תלמידי חכמים צעירים אשר עמלים יומם וליל בשקידה ובשמחה, מתוך אהבת תורה ויראת שמיים. בנוסף לקבוצת הלומדים יום שלם, ישנם גם קבוצה של לומדים שעובדים בבקרים ומגיעים לכולל בצהרים וזוכים ללמוד את הסוגיות הנבחרות מתוך הלימוד המלא של שאר החבורה.

מיקומו של הכולל הינו בתוך בית המדרש הגדול של ישיבת ההסדר-גבוהה שדרות. אנו רואים בכך גם שליחות חשובה שצעירי הלומדים יראו את עמל התורה של האברכים המבוגרים, וגם רווח גדול שכן אנו זוכים להנות מהעוצמה של בית מדרש שהינו תוסס וחי בכל שעות היום.

תפילתנו שחפץ ה' בידנו יצלח, ונזכה אכן להגדיל תורה ו

להאדירה.

לפרטים נוספים: הרב אביעד תפוחי  052-4548760 

 

  • חומרי לימוד:

 

             

 

                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

               

vape: weed vape tank nike jr mercurial vapor x fg cr7 terpene vape uwell crown replacement ceramic coils vape shops chattanooga tn ameraclone vape 100 cbd vape oil ecig videos what determines vapor pressure how to quit vaping huge cloud takes with reservoir ecig building coils vape vaping posters leak proof vape how to change coil in vape royal flush e juice a and m vapes best pod system vapes t12 coil regulated box mod clone smok beast review xhale city vape shop employee genuine uwell crown coils kanna vape juice voopoo black drag resin curve e cig

vape: wholesale disposable vape pens jule vaping vapor baths pax discount code tennis shoes uwell crown ecig company quad coil ecig vaping weed vs smoking weed best variable wattage ecig tank vapes vaping test kit best performing blue size ecig the nord cleaning the uwell tank smok alien 220w disassembly e cigarette teen smoking rates sauron air vape dunn edwards vapor best smok baby beast coils 100 watt box mod starter kit uwell crown dual coil e cigs near me voopoo 2 colors voopoo x217 software update hill yellow voopoo vinci mod ecig atlantis

vape: mini vape mod green leaf ecig nicotine in vape uwell crown voltage vape mesh coil coolest ecig batteries humble vape nunchaku tank by uwell fresh pressed vape juice lightning vape vape shop pensacola fl uwell dual coils water vapor electronic cigarette vape style juice bauer roller hockey skate stealth vape setup blu e cigarette nicotine nike vapor 3 yellow teeth vaping how long vape juice can sit best battery for rx200 is an e cigarette considered smoking uwell crownutah aspire top voopoo rda rune voopoo leaks

vape: vape escape hoover smok procolor 225w mod mystica vape cartridge teleos ejuice nike vapor tennis shoes top 5 box mods dotcom vapor vaping santa vapor rub wrap what is the pg in vape juice vision spinner 2 ecig desktop vaporizer cbdfx blue raspberry cbd vape juice types of coils vape n juice elgin il muscke pain relief vape juice e cigarette latest news cbd vape pen starter kit is vaping going to be banned voopoo baby accessories how to use a sub ohm vape voopoo drag change to watts build vape mod box mod vape for sale voopoo drag 2 turn off fit uwell crown 180smoke

cbd oil: cbd oil with thc online cbd and arthritis pain cbd appliance hemp oil cbd oil difference pure cbd oil vape etst cbd oil thc cbd cancer who has the best cbd oil best cbd cream for inflammation best cbd isolate oil charlottes web extra strength cbd oil types of cbd oil hb naturals cbd oil reviews will i fail a drug test if i use cbd oil gummy drop hemp oil properties amazon com telephone number usa smoking weed after working out does weed affect the liver cbd oil law alabama sportsauthority 25 off coupon cbd and coffee cbd oil health ranger townsville cbd onyx and rose cbd oil vape bright cbd oil

cbd oil: how long does it take for cbd oil to work for joint pain cbd 750 massage chongs choice cbd healthy honey cbd does cbd vape juice get you high rick schubart charlottes web cbd lab results how to sell cbd cbd oil and the liver cbd drinks near me cbd infused coffee near me most pure cbd oil cbd memory impairment which cbd flower is best for anxiety marijuana regulation cbd for menstrual cramps michaels blood pressure factors reviews cbd burger latin name for cannabis cbd oil evansville indiana cannabidiol and ptsd avid hemp cbd cannabidiol and antipsychotic therapy cbd oil f nicola murray cbd oil kats cbd oil reviews

cbd oil: pet cbd hawaiian dream cbd oil cbd flower for sale online cbd italy dragonfly cbd oil of mice and men themes edible cbd gummies exp mol med kratom plus cbd harmful effects of cbd cbd saved my life cbd tincture for sale can you smoke cbd crystals affect deffinition cbd oil and cdl synonyms for infused med cbd oil best cbd cream puncak cbd apartemen surabaya barat thc canabis how to make cannabis capsules green roads cbd oil vape vape source la flavoured cbd oil cbd oil illinois law blue moon hemp

cbd oil: cbd oil and cats cbd e liquid reddit ellevet cbd how to use o cbd vs thc anxiety house of grow beauty products cbd oil cbd for the people review cbd oil legal in south carolina dot drug test cbd type 2 diabetes memes mejico cbd sydney high concentrated cbd oil is hemp oil illegal cbd oil risks cbd oil weight loss results does cbd counteract thc how many cbd drops reddit united rentals trench safety cbd oil calm hemp oil for arthritis pain cbd oil sickle cell act on reviews is it possible to over dose on cbd oil ibuprofen pharmacokinetics how to take water soluble cbd oil online cbd store

male enhancement: ways to make sex better it cosmetics kit as seen on tv improving libido male enhancement pills usa reduce sex drive modern man supplement reviews sildenafil cost walmart weight loss supplements natural ed fix progentra ingredients boost testosterone supplements high quality sex foods that boost testosterone fast man who has it all alpha maxx male enhancement how to get a biger dick what is extenze male enhancement how to get a penis enlargement erectile dysfunction at 30 fusion male enhancement what does l arginine do for you testosterone meaning sexual dysfunction symptoms best vitamins for heart and circulation foods that boost your testosterone husband low sex drive

male enhancement: improve sexdrive how to get cialis for free labido enhancer statin and erectile dysfunction side effect of viagra 100mg herbal sex supplement how to measure your penis size loss of erection during sex penis pump damage does hair growth products work average guy penis breast enhancement pills at walmart what pill makes you last longer in bed alpha q male enhancement reviews big dude clothing roman sign in rogaine promo code testosterone pills big dick is better mambo for men testrovax reviews best natural testosterone supplement super t performix sex capsule vigrx plus review alpha prime supplement review

male enhancement: how to improve your sex stay hard pills at gas station dick girth erectile dysfunction advertisement how to grow a bigger cock how to enhance penis size penis pump for enlargement penis expansion gif eroxin male enhancement extenze working what is horney goat weed used for at what age does the penis grow sexual dysfunction definition reviews of vesele cialis cvs cialis 20mg vs viagra 100mg supplement for high blood pressure dick rate pennis ring new penis enlargement surgery ginseng show fake testoboost side effects anime male blonde how fast does extenze work limp dick sildenafil power pill 100

male enhancement: how to increase male stimulation penis checking zinc and sex male big cock how to make your dick really hard l arginine for men testosterone boosting what is the taint on a man breast enlargement pills reviews enzyte ingrediants primal surge xl cost how to enlarge your pennies nexplanon and sex drive dosage for viagra penil disfunction best cialis online how to buy pain meds online ed treatment home remedies citrulline for ed natural cures for ed va disability erectile dysfunction cock extender hot sex men super viagra small red dots on penile head viagra buy

exam: Certforall HD0-100 Material Pdf For Each Candidate, Reliable and Professional ACSO-IJ-PROD-12-09-B Exam Engines With 100% Pass Rate, Prompt Updates 000-048 Exam Questions With 100% Pass Rate, ITexam-Answers 000-201 Vce Download UP To 50% Off, Free Download Real 070-559 Book Pdf Online Store, Most Reliable 070-457 Practice With Low Price, Certshared 70-243 Dump Test Online Store, To Pass Your Exam 1T6-521 Answers Are The Best Materials, Exam-Labs 920-258 Prep Guide Is Your Best Choice, 100% Pass Rate HP2-H21 Certification With 100% Pass Rate, Easily To Pass CABA Exam Dumps Pdf For Each Candidate, New Release ST0-149 Certification UP To 50% Off, Passguide HP2-E60 Exam Preparation For Download,

weight loss: best weight loss pill for women lean cuisine weight loss melissa o neil weight loss do diet pills affect your period motivation weight loss quotes herbal weight loss product best weight lifting for weight loss doterra weight loss reviews james fay weight loss margaret cho weight loss 7 day meal plan for weight loss weight loss stomach wraps dana brooke weight loss arbonne weight loss pills medical weight loss clinic sample diet articles on diet pills healthiest weight loss supplements juicing diet recipes for weight loss bulimia weight loss results how to get weight loss surgery sibutramine weight loss good belly probiotic weight loss gnc mens weight loss pills weight loss gummies best over the counter diet pill low carb weight loss calculator

weight loss: trazodone weight loss balloon pills for weight loss weight loss shakes for men vanderbilt weight loss clinic 500 calories a day weight loss trim diet pills bee pollen for weight loss b12 injection dosage for weight loss forskolin for weight loss dosage jenna fischer weight loss bmi smart weight loss reviews one day diet pills side effects is topiramate used for weight loss weight loss trainer precious weight loss 2019 starcaps diet pills oprah weight loss pills medi weight loss auburn al sweat pills for weight loss 30 day plank challenge weight loss desoxyn weight loss pills dates for weight loss what caffeine pills for weight loss kim k weight loss quick weight loss center louisiana slim xtreme gold diet pills

weight loss: meredith foster weight loss weight loss makeover vegan and weight loss snorting diet pills best green smoothies for weight loss rewards for weight loss weight loss water bottle what are the safest diet pills to take pre workout weight loss diet pills that are fda approved how does quick weight loss center work niacin for weight loss how much apple cider for weight loss weight loss pills with prescription weight loss pancakes weight loss clinics in shreveport la tone up after weight loss bydureon weight loss reviews mountain view weight loss weight loss gym weight loss pills sold in walmart detoxing pills for weight loss kylie jenner weight loss diet pills copd weight loss metabo speed xxx diet pills weight loss on wellbutrin

weight loss: suryanamaskar for weight loss red clover tea benefits weight loss gabbie show weight loss gemma ward 2014 weight loss black cumin seed oil for weight loss medi weight loss fort myers pounds medical weight loss vitex weight loss best cereal to eat for weight loss eminem weight loss 2018 weight loss challenge diet medicine 45 day weight loss plan diet for fast weight loss free weight loss pills for bodybuilding thrive patch weight loss reviews qnexa diet pills jennifer hudson lied about weight loss where can i buy v3 diet pills emp 180 weight loss best diet suppressant pills walmart lose weight pills what pills to lose weight fast slim belt for weight loss vegan gluten free diet weight loss stacker weight loss pills review